Predaj nábytku a bytových doplnkov

Otváracie hodiny, adresy, kontakty a ponuka tovaru od predajcov nábytku a bytových doplnkov

Nábytok a Bývanie 2017

Každoročne v marci prináša najnovšie trendy. Je zdrojom inšpirácie už 25 rokov. Láka obchodníkov, architektov, novinárov i laickú verejnosť. Informatívnym aj inšpiratívnym spôsobom sa tu vystavujú nové produkty, nové materiály, nové trendy, nové technologické riešenia a poznatky. Významné aj začínajúce slovenské a české firmy predstavujú svoju produkciu, ktorú konfrontujú s inými zahraničnými vystavujúcimi firmami, ale aj s konečným zákazníkom. Získavajú sa nové kontakty a potvrdzujú staré.

Vstupné prvý deň (7.3.2017) 7€.
Vstupné zvyšné dni (od 8. do 12.3.2017) 5€.

Možnosť využiť zľavnené vstupné pre študentov, občanov nad 62 rokov a držiteľov preukazu ŤZP bude až od druhého dňa výstavy (od 8. do 12.3.2017).

Podtitul: 27. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, designu a architektúry

Termín konania: 08.03.2017 – 13.03.2017
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
Štatistika za rok: 2016
Počet návštevníkov: 65248
Počet firiem: 450
Výstavná plocha: 24000 m2
Otváracie hodiny: 7. až 11. marca 2017 od 9.30 do 18.00
12. marca 2016 od 9.30 do 15.00
Vstupné: 5 €
Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 2.50 €
Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 12 €
Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Katalóg výstavy: 5 €
Vstupné prvý deň (7.3.2017) 7€.
Vstupné zvyšné dni (od 8. do 12.3.2017) 5€.
​Možnosť využiť zľavnené vstupné pre študentov, občanov nad 62 rokov a držiteľov preukazu ŤZP bude až od druhého dňa výstavy (od 8. do 12.3.2017).

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.