Predaj nábytku a bytových doplnkov

Otváracie hodiny, adresy, kontakty a ponuka tovaru od predajcov nábytku a bytových doplnkov

Nábytok a Bývanie 2018

Každoročne v marci prináša najnovšie trendy. Je zdrojom inšpirácie už 28 rokov. Láka obchodníkov, architektov, novinárov i laickú verejnosť. Informatívnym aj inšpiratívnym spôsobom sa tu vystavujú nové produkty, nové materiály, nové trendy, nové technologické riešenia a poznatky. Významné aj začínajúce slovenské a české firmy predstavujú svoju produkciu, ktorú konfrontujú s inými zahraničnými vystavujúcimi firmami, ale aj s konečným zákazníkom. Získavajú sa nové kontakty a potvrdzujú staré.

Vstupné: 7€

Termín konania: 13.03.2018 – 18.03.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
Štatistika za rok: 2016
Počet návštevníkov: 65248
Počet firiem: 450
Výstavná plocha: 24000 m2
Otváracie hodiny: 13. – 17. 3. 2018 od 9:00 do 18:00
18. 3. 2018 od 9:00 do 17:00

Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 4 €
Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 12 €
Parkovací preukaz parkovisko: 20 €
Katalóg výstavy: 5 €

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.